Pošalji besplatan SMS
SMS za Srbiju
Partneri
Bulk SMS
Novi Partneri


Ako imate sajt ili blog i želeli bi da ponudite Vašim posetiocima slanje SMS-a sa Vašeg sajta, platili bi Vam 50p (0.71€) za svaku primljenu SMS poruku.

Ova ponuda je sada proširena na sve države u našoj mreži, uključujući Veliku Britaniju, Francusku, Španiju, Južnu Afriku, Holandiju, Švajcarsku, Belgiju, Švedsku, Portugaliju i Norvešku, tako da možete ponuditi slanje SMS poruka sa Vašeg sajta u bilo koju od navedenih zemalja i biti plaćeni za svaki primljeni SMS.

Tekstualni Link
Pošalji besplatan SMS

Facebook
Facebook SMS

Od
Pošalji SMS tekstualnu poruku
Na broj :
Na ime :
Sa broja :
Od :
Poruka :
T&CPostojeći Partneri
Korisničko ime :

Šifra :
Posebne ponude

Internacionalni sajtovi za slanje besplatnih SMS poruka: UK |Ireland |Australia |Germany |Austria |Switzerland |France |Belgium |Spain |Portugal |Czech Republic |Netherlands |Sweden |South Africa |Norway |Malaysia |Denmark |Estonia |Poland |USA |Slovakia |Latvia |Lithuania |Finland |Serbia |Romania |Russia |Greece |Cyprus |Hong Kong |Slovenia |Israel |Hungary |Italy |Luxembourg |